i2C-6ULX-B位置信号名i2S-6UB PinoutPinmux
J4.35SCLKCSI_DATA04ECSPI1_SCLK
J4.36CS0CSI_DATA05ECSPI1_SS0
J4.37MOSICSI_DATA06ECSPI1_MOSI
J4.38MISOCSI_DATA07ECSPI1_MISO


# ./spidev_test -D /dev/spidevB.C
spi mode: 0
bits per word: 8
max speed: 500000 Hz (500 KHz)

02 E0 00 00 00 00 
00 00 02 E0 02 E0 
02 E0 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 
00 00 00 00 00 00 
00 00